Overskud til kulturelle oplevelser

Mange voksne og børn med funktionsnedsættelser døjer oftest med udfordringer, som de skal have hjælp til af omsorgspersoner udefra. Til dels kan det være sproget og kommunikationen, som kræver særlige hjælpemidler, men andre problemer kan man også døje med, hvis man har nedsat funktionsevne.

Bl.a. kan man have brug for kørestol grundet gangbesvær. Funktionsnedsættelse af forskellig art kan dog også påvirke tandsættet i den grad, at man i sin søvn skærer tænder.

Det kan medføre hovedpine, muskelspændinger i kæben og anspændthed, som gør at ens søvn ikke er rolig.  

En god søvn

De fleste ved, at en god søvn er afgørende for kroppens velbefindende og at have et overskud til dagen der kommer og ikke mindst gøremål. Det betyder meget for ens hverdag, at man har et mentalt overskud, for også at dagen bliver velfungerende.

For er man træt mestrer man ikke de daglige gøremål, som hvis man er veludhvilet. Og hvis søvnmangel er langvarigt, så hæmmes indlæring ligeledes.

Så det er rigtigt vigtigt at være opmærksom på, om skæren tænder kan være et problem og heraf overveje om en bideskinne til roligere søvn kan være behjælpelig til en bedre hverdag, især hvis man også døjer med funktionsnedsættelse af forskellig art.

Kulturelle oplevelser

Vi alle har brug for sanselige oplevelser af forskellig art. De er med til at udvikle os som mennesker og kan være styrker, som mange udviklingshæmmende kan have gavn af. Bl.a. kreativitet eller musiske evner. Fællesskaber ligeledes med andre ligesindede og at man er en del af samfundet, på lige fod med andre mennesker har stor betydning for ens sundhed.

I Aalborg kultur og kongrescenter er mulighederne mange for forskellige kulturelle oplevelser, som kan besøges året rundt. Oplevelser som kan berige ens liv, herunder også mennesker samt børn med funktionsnedsættelser. 

Oplevelser som læringsprojekter

Oplevelser sikrer forskellig læring på flere plan. Vi alle er bærer af indre sanselige indlæringsstrategier som det visuelle, det kinæstetiske, det auditive og det mentale.

Strategier som kan tænkes ind i forskellige læringsprojekter, og som kan blive til udviklende styrker, trods man er bærer af forskellige former for funktionsnedsættelse.

Det kan være musiske eller andre kreative projekter, hvor de sanselige oplevelser kan indgå for den enkelte f.eks. tegning, maling, elementer fra naturen – måske som et fællesprojekt, som dog også kan være i mindre grupper.

Kroppen som redskab

Det er dertil vigtigt at huske, at kroppen er ligeledes et redskab, så alt afhængig af psykiske og fysiske skader kan noget måske bedres for et bedre liv.

Men det er altid vigtigt at tænke den enkelte ind i sin egen livsproces for delmål og mål for læring i videst muligt omfang. Trods at man kan være afhængig af andre mennesker i sit liv.