Børnene der blev væk

En samtalebog til børn. Bogen skal tilpasses, så den handler om de børn, den læses for. Den giver gode muligheder for at stille spørgsmål, gætte og svare.

Bogen er opbygget som Pletbøgerne.
Børnene skiftes til at være den forsvundne, som skal findes bag de løse brikker i bogen.
I bogen indsættes navn og foto af de børn, den skal læses for, samt navn på den/de voksne der deltager.
Bogen kan betragtes som en skabelon. Denne version af bogen er tilpasset til 2 voksne og 4 børn, men man kan naturligvis tilpasse den til det ønskede antal, ligesom man kan ændre i billederne, så den passer til et ønsket emne eller en bestemt aldersgruppe.
Til sidst er der gjort plads til, at indsætte de tegn fra tegnsprog til døve som bruges i bogen. Der medfølger to billedfiler indeholdende tegnene til denne version af bogen. Tegnene er venligt stillet til rådighed af Center for Tegn og Tegnstøttet Kommunikation.

Bogens sider udprintes, opklæbes på karton e.lign. og plastiklamineres. De løse brikker plastiklamineres og forsynes med Platstik (kontortyggegummi) således, at de kan tages ud og sættes ind i bogen igen. Siderne kan f.eks. samles med hønseringe.

Det vil lette fremstillingen, hvis man har et digitalt kamera til rådighed – men den kan også produceres ved, at lime billeder af børnene ind.

Bogen er lavet ved brug af programmet Boardmaker til pc, og kan kun tilrettes ved hjælp af dette program.

Håndalfabetet som font/skrifttype

Fredericiaskolen har udviklet det danske håndalfabet som en font/skrifttype ved navn “Hanalph-FS”. Det er en skrifttype, der kan anvendes på enhver Windows-pc eller Macintosh computer.

Efter installationen vil man kunne udskrive dokumenter, hvor hele “teksten” er skrevet med håndalfabetets tegn.

Skriften er tegnet af Keld Petersen og lavet til font af Niels Christophersen. Fredericiaskolen har copyrighten på skriften, men den kan frit bruges af alle interesserede, så længe den ikke gøres til genstand for kommerciel udnyttelse.

TEGN til DANSK? – En personlig tegnordbog

Pædagog Henrik Wille har udarbejdet en personlig “ordbog”, der “oversætter” fra tegnsprog/kropssprog til Dansk.

Henrik Wille er pædagog på M-huset, Højmosen, et pensionat for mennesker med fysisk og psykisk udviklingshæmning. Han har udviklet en personlig ordbog for Maria, som er beboer på M-huset.

Ordbogen indeholder videoklip af alle Marias tegn og lyde med dertil hørende oversættelser. Der er to indgange til ordbogen: Man enten kan vælge at tage udgangspunkt i et af Marias tegn for at få en oversættelse, eller få en oversigt over hendes tegn, så man kan blive fortrolig med dem.

Henrik har lavet bogen, fordi han oplevede, at beboerne brugte meget energi på at gøre sig forståelige, især over for nye ansatte, og at de efterhånden forfaldt til kun at bruge de tegn, de vidste blev forståede af personalet.
Mange mennesker med funktionsnedsættelser kan af forskellige årsager ikke udføre de formelt korrekte tegn. Tegnordbogen giver dem mulighed for at opnå positiv kontakt med udgangspunkt i det de kan, frem for den negative kontakt ved ikke at blive forstået, fordi de ikke kan kommunikere på den “korrekte” måde.

Dette er et citat fra hjemmesiden:

“Vores brugere kan være meget kompetente i deres kropssprog / tegnsprog , men vi (pårørende, pædagoger, lærere o.l.) er altid henvist til verbale forklaringer eller billeder, der alligevel ikke beskriver præcist. Resultatet er at brugerne må bruge utroligt megen energi på at blive forstået / fejlfortolket.

Lige gyldig hvordan man vender det, så kan vi ikke forlange af brugerne, at det kun er dem der skal udtrykke sig tydeligere. Vi andre må gøre en ligeså stor indsats som de gør ! Man udvikler kun sit sprog , ved at blive forstået, ikke ved kun at blive rettet / kritiseret!”